CURSUS VOORWAARDEN

1. Inschrijven

 • Deelnemers vanaf 16 jaar kunnen zich inschrijven voor cursussen bij Live. Love & Nails.

 • Voor de cursussen geldt geen specifieke vooropleiding.

 • Bij een inschrijving voor een cursus wordt een aanbetaling van 30% van het totale bedrag gevraagd. Alleen dan is de inschrijving definitief. Indien de aanbetaling niet tijdig bij ons binnen is zullen wij de cursus annuleren/verzetten. Het restant bedrag dient voor de startdatum van de cursus te zijn voldaan, tenzij anders afgesproken.

2. Betalingen

 • Een aanbetaling dient d.m.v. een betalingsverzoek te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen aan Live. Love & Nails.

 • In goed overleg kan de cursist de cursus ook voldoen per pinbetaling of contant bij Live. Love & Nails. binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen.

 • Aanbetalingen dienen voor aanvang van de cursus volledig voldaan te zijn, binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen aan Live. Love & Nails. 

3. De regels tijdens de lesdagen

 • Op de eerste lesdag van een cursus krijgt de cursist haar lespakket overhandigd en tevens volgt er dan ook een uitleg over de opleiding en het productenpakket.

 • Tijdens de lesdagen is het niet toegestaan om te filmen met een camera of mobiele telefoon. Foto's maken is wel toegestaan in overleg (eigen werk is natuurlijk toegestaan). Ook wordt het zeer op prijs gesteld dat cursus gerelateerde foto's die gepost worden op social media, om Live. Love & Nails. daarin te taggen of vermelden.

 • Tijdens de lesdagen is er voor de cursist en haar/zijn model koffie, thee en fris te krijgen. 

 • Live. Love & Nails. stelt materialen beschikbaar tijdens de eerste cursusdag.

 • De cursist dient elke lesdag op tijd aanwezig te zijn. Verloren tijd wordt niet ingehaald.

4. Het verzetten/annuleren van lesdagen

 • De cursist verbind zich tot het volgen van alle bij de cursus behorende lessen. Het is mogelijk om lessen te verzetten. Dit dient schriftelijk bekend te zijn bij Live. Love & Nails.

 • De cursist moet 24 uur voor aanvang van de lesdag telefonisch of schriftelijk (via de mail; live-love-nails@outlook.com of via Whatsapp; 0625056686) de les annuleren en verzetten. Valt dit niet binnen de 24 uur dan is deze lesdag niet meer in te halen en komt te vervallen.

 • Live. Love & Nails. is ten alle tijden gerechtigd om lesdagen te wijzigen of annuleren zonder dat de cursist daar aanspraak of recht op compensatie kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe lesrooster telefonisch of schriftelijk (via mail; live-love-nails@outlook.com of via Whatsapp; 0625056686) medegedeeld.

 • Er worden geen lesdagen georganiseerd op feestdagen.

5. Het annuleren van een opleiding, training of workshop

 • Het annuleren van een cursus kan alleen schriftelijk via de mail; live-love-nails@outlook.com of Whatsapp; 0625056686. De annulering is pas geldig wanneer deze is bevestigd door Live. Love & Nails. Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag (ma t/m vrij), wanneer een e-mail/Whatsapp buiten werktijd binnenkomt.

 • Wordt er door de deelnemer een cursus tot 2 (werk)dagen voor de startdatum geannuleerd, dan is dit geheel kosteloos. De reeds betaalde cursus wordt volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer een andere datum kiest.

 • Wordt er door de deelnemer een cursus 2 (werk)dagen of minder voor de startdatum geannuleerd, dan is de deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd / kwijt aan Live. Love & Nails. en wordt er geen restitutie verleend.

 • Wordt er door de deelnemer tot 1 maand voor de startdatum een cursus geannuleerd, dan is dit geheel kosteloos. De reeds betaalde aanbetaling wordt volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

 • Wordt er door de deelnemer 1 maand tot 8 (werk)dagen voor de startdatum een cursus  geannuleerd, dan is de cursist alleen de aanbetaling van 30% kwijt / verschuldigd aan Live. Love & Nails.

 • Wordt er door de deelnemer 7 tot 2 (werk)dag voor de startdatum een cursus geannuleerd, dan is de cursist 50% van het overige totale bedrag exclusief de aanbetaling verschuldigd aan Live. Love & Nails.

 • Wordt er door de deelnemer 2 (werk)dagen of minder een cursus geannuleerd, dan is de deelnemer het volledige opleidingsbedrag verschuldigd aan Live. Love & Nails. en wordt er geen restitutie verleend.

 • Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende cursus.

 • Wordt er door de deelnemer tussentijds (de al lopende opleiding) de cursus geannuleerd om wat van reden dan ook, dan is de deelnemer het volledige opleidingsbedrag verschuldigd aan Live. Love & Nails. en wordt er geen restitutie verleend.

7. Annuleren en wijzigen van cursussen door Live. Love & Nails.

 • Bij onverhoopte annuleringen van cursussen door Live. Love & Nails. overmacht of andere reden, worden betalingen per omgaande en volledig terug betaald, tenzij de deelnemer een andere datum kiest.

 • Bij onverhoopte annuleringen van lesdagen van een cursussen door Live. Love & Nails. wegens ziekten, overmacht of andere reden, wordt altijd in gehaald. Hier wordt dan een nieuwe datum voor ingepland.

8. Inschrijving omzetten naar een andere datum, of cursus

 • Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of cursus. Hiervoor wordt € 25,- administratiekosten gerekend.

 • Het is tot 2 (werk)dagen voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of cursus. Hiervoor wordt 50% van het totale opleidingsbedrag gerekend.

 • Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang is het niet meer mogelijk om uw inschrijving om te zetten naar een andere datum of cursus. Wilt u toch deelnemen op een andere datum of naar een andere cursus), dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld opnieuw verschuldigd aan Live. Love & Nails. Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende cursus. Dit dient uiterlijk 1 (werk)dag voor aanvang geregeld te worden.

9. Oefenmodellen

 • Tijdens een cursus dient de cursist elke lesdag een model mee te nemen, tenzij anders vermeld op het lesrooster. Per les kan het verschillen wat van type oefenmodel u nodig hebt, bijvoorbeeld een nabehandeling, etc.

 • De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen van oefenmodellen. Zorg dat u ook reservemodellen heeft.

 • Oefenmodellen dienen 16 jaar of ouder te zijn.

 • Een oefenmodel mag geen nagelstyliste, nageldocent of iemand anders uit de nagelbranche zijn. Bij twijfel kan het oefenmodel weggestuurd worden. De cursist dient dan op eigen handen te werken.

 • Mocht het oefenmodel van de cursist af te zeggen, dan is dit geen reden om de les te annuleren. Zorg dan eerst voor een nieuw oefenmodel d.m.v. een oproep op Facebook of andere social media. Live. Love & Nails. zal dit bericht dan ook delen op social media. Heeft de cursist dan als nog geen model, dan kan hij/zij werken op eigen nagels.

 • Oefenmodellen hebben niks te zeggen over het feit wat er op hun nagels komt of hoeveel nagels er gedaan worden tijdens de lessen. Dus bespreek dit goed met uw model wat er gaat gebeuren met haar nagels. Wilt u toch nagels afmaken of veranderen van u model, dit dient u thuis verder te doen en niet tijdens de les.

 • Een oefenmodel dient zonder kunstnagels of gellak naar de les mee te komen. Heeft zij toch kunstnagels of gellak op, deze dient de cursist er voor de les af te halen. Is dit niet gebeurt en moet dit nog tijdens de les gebeuren, dan gaat dit af van de tijd van de cursist. Deze tijd is inderdaad niet in te halen.

 • De cursist is verantwoordelijk voor het gedrag van haar oefenmodel. Zorg dat het rustig blijft en houd rekening met andere.

10. Certificaten 

 • Bij elke goed, volledig afgeronde cursus ontvangt cursist een certificaat.

11. Aansprakelijkheid

 • Live. Love & Nails. is niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen, beschadigingen, diefstal van aan de cursist of oefenmodel toebehorende voorwerpen, materialen of persoonlijke bezittingen.

 • Live. Love & Nails. is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen aan nagels van een oefenmodel door toe doen van de cursist.

 • Live. Love & Nails. is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweeg brengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen. Live. Love & Nails. aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

 • Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld of vergoed.

 • De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

12. Adviezen

 • Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste.

 • Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagelproducten goed lezen.

 • Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.