ALGEMENE VOORWAARDEN

Afspraken:

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio 50% van de geboekte behandeling in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt mag de nagelstudio de afspraak verzetten naar een andere dag/tijd. Dit uit respect voor de klant die na u komt. 

Betaling:

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum via social media en een nieuwsbrief. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Cliënt kan de betaling voldoen via contant of een Tikkie betaalverszoek.

Geheimhouding:

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Garantie:

De nagelstudio geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

•De cliënt niet binnen 24 uur reclameert dmv een bericht met foto of bezoek in de nagelstudio.
•De cliënt de (kunst)nagels eerder heeft laten zetten of heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
•De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
•De cliënt 4 of meer beschadigde nagels heeft.
•De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
•De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
•De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
•De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 

Huisregels:

De nagelstudio hanteert de volgende huisregels:

•In de nagelstudio mag niet gerookt worden.
•Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in de nagelstudio.
•Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar de nagelstudio.
•Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de nagelstudio.
•Alle behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 18 jaar en ouder.